"Από τι είμαστε φτιαγμένοι. Μια περιήγηση στη Θεωρητική και Πειραματική Φυσική των Σωματιδίων"

Ποιοί είναι θεμελιώδεις δομικοί λίθοι της ύλης και οι αλληλεπιδράσεις τους; Πώς ενοποιούνται η ασθενής και η ηλεκτρομαγνητική αλληλεπίδραση και γιατί χρειάζεται το σωματίδιο Ηiggs; Πώς λειτουργούν οι επιταχυντές και ανιχνευτές στα πειράματα των στοιχειωδών σωματιδίων; Η ομιλία προσπαθεί να απαντήσει στις παραπάνω ερωτήσεις με ένα τρόπο όσο το δυνατόν πιο απλό αλλά επιστημονικά τεκμηριωμένο.