Ένα φαινομενικό παράδοξο (λάθος?!) στις εξισώσεις του Maxwell

"Ένα φαινομενικό παράδοξο (λάθος?!) στις εξισώσεις του Maxwell"