Μεταϋλικά και το τέταρτο τεταρτημόριο

Tα τελευταία είκοσι χρόνια έχουν σημειωθεί εντυπωσιακές εξελίξεις στην αλληλεπίδραση ηλεκτρομαγνητικών και ηχητικών κυμάτων με την ύλη χάρις στο σχεδιασμό και την παρασκευή καινοτόμων μικρο- και νανο- δομών, γνωστές με το όνομα μεταϋλικά. Οι δομές αυτές εμφανίζουν ιδιότητες που δεν υπάρχουν στα φυσικά υλικά. Μεταξύ αυτών των δομών είναι οι λεγόμενοι φωτονικοί και φωνονικοί κρύσταλλοι, τα μεταϋλικά αρνητικού δείκτη διάθλασης (που φαίνεται να παραβιάζουν τους βασικούς κανόνες του ηλεκτρομαγνητισμού), οι πλασμονικές δομές, κλπ. Τα μεταϋλικά επιτρέπουν επίσης την εμφάνιση ασυνήθων φαινομένων όπως είναι π.χ. η τοροειδής ΗΜ ακτινοβολία.