Νίκος Τράκας

Καθηγητής, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, ΕΜΠ
Πτυχίο Φυσικού από το Πανεπιστήμιο Αθήνας , 1976.
Διδακτορικό Πανεπιστημίου Sussex (Μ. Βρετανία), 1981. Διατριβή στην περιοχή της Θεωρητικής Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων.
Λέκτορας στο ΕΜΠ, 1982.
Fellow στην Θεωρητική Ομάδα του CERN, 1985-1987.
Επίκουρος Καθηγητής, 1987.
Αναπληρωτής Καθηγητής, 1995.
Επισκέπτης Ερευνητής στην Θεωρητική Ομάδα του CERN, 1990 και 1996.

Περιοχή ερευνητικής δραστηριότητας: Μεγαλοενοποιημένες Θεωρίες Βαθμίδας σε συνδυασμό με Θεωρίες Χορδών, Ανακανονικοποίηση και ενοποίηση σταθερών ζεύξης.

Συντονιστής της Ελληνικής Ομάδας Εκλαΐκευσης Μέλος της European Particle Physics Outreach Group (EPOG).
Βραβείο Εκλαΐκευσης, 2003, της Ευρωπαϊκής Ένωσης Φυσικών Τμήμα Φυσικής Σωματιδίων.
Στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας έχει δώσει πολλές διαλέξεις σε σχολεία
και επιμορφωτικά σεμινάρια σε καθηγητές Μέσης Εκπαίδευσης.
Έχει συμμετάσχει στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα «Η Φυσική στο Προσκήνιο», 2001, 2002 και 2003 και στο «Οι Επιστήμες στο Προσκήνιο», 2005.